NAUJIENOS

MŪŠA 5

2009.10.18
Mokame būti “nesuvalgytais” mūšoje. Kas toliau?
Posūkis jūroje ir bangos jaukinimas.
V dalis.

Apie saugios išplaukimo vietos pasirinkimą , inventoriaus nelaužymą ir perlipimą per bangas rašyta anksčiau.
Šiemet vos prasidėjus 3D sesijos teorinei daliai daugiausia susidomėjimo kėlė čiuožimas bangomis, bandėme ant kopos šlaito “praplaukti”, išsiaiškinti. Įbridus į jūrą čiuožimo klausimas kuriam laikui buvo nustumtas į šalį. Jūra leido susipažinti su švelnia mūša ir saugiu maudymusi be nuostolių. Norint patogiai čiuožti nuo bangų reikia gerai mokėti vandens startą ir posūkį. Mokantis šiuos elementus galima dirbti dar ties keliais, kurie po truputį pratina prie bangos ir leidžia mažiau maudytis.
Siekiame raižyti bangas. Čiuožimas veidu į bangą nuotraukoje tai atrodo taip:
20091018_frontside_nuotr
Įspūdingiausias čiuožimo elementas – viršutinis posūkis (cut back’as). Staigus posūkis pačioje bangos viršūnėje naudojant stačiausios bangos dalies energiją.
Schematiškai čiuožimas atrodo taip:
20091018_frontside
Raudonu tašku pažymėta vieta, kurioje daromas viršutinis posūkis. Tai vieta, kur prasideda putos. Putą galima atakuoti iš dviejų pusių.
Dabar užtenka žinoti, modeliuoti ir sapnuoti čiuožimą ir kuo dažniau būti bangose.

Ko mokytis po 3D jau išmokus saugiai skalbtis mūšoje?
Posūkis jūroje.
20091018_posukio_vieta
Išplaukę turime apsisukti grįžimui. Elgiamės pagal situaciją.
(1) Jei prieš save matome nelūžtančią bangą – sukamės ant jos šlaito. Banga neleis prarasti greičio.
(2) Jei banga priekyje neprognozuojama, sukamės už ką tik praėjusios bangos. Čia vanduo lygus, čopas išlygintas praslinkusios bangos burbulų.
(1) Atvejis turi savo specifiką:
20091018_posukis
Apsisukus bangos viršuje gaunamas labai stiprus spyris į užpakalį, beveik neįmanoma išsilaikyti ant lentos. Jėgos suvaldymui atliekamas posūkis “iš kilpos į kilpą”. Priekinė koja lieka kilpoje viso posūkio metu, kad lenta nenupurtytų surferio. Jei banga agresyvesnė, iš posūkio išeinama giko šotiniu galu į priekį (“clew first”). Traukianti burė leidžia geriau kontroliuoti lentą.

Čiuožimas nuo bangos (į krantą):
20091018_backside
Tiesiog čiuožiate nuo bangos kranto link (nugara į bangą). Uždavinys – būti kuo arčiau bangos lūžimo vietos (raudonas taškas). Lengvai vingiuojate, reguliuojate greitį bure, bangos nuolydžiu. Pratinatės prie šniokštimo už nugaros.

Vaizdinė medžiaga:
Meksika
Baltija
Neaišku – klauskite.

Gero vėjo!
Gintas Lapėnas
LTU89

Sventoji 2009.09.27