NAUJIENOS

Išglisavimas, plaukimas prieš vėją, perdozavimo valdymas

Perspausdinu Facebook užsimezgusią diskusiją apie wave burlenčių išglisavimą.
Wave burlenčių plačiausia dalis yra priekinėje dalyje. Tą dalį reikia pamerkti į vandenį norint glisuoti. Važiuojant ant siauro galo lenta aria. Patarimas – spausti giką apačion, kad lenta glisuodama beveik pilnai atsigultų ant vandens paviršiaus.

Išglisavimas
Ant nepažįstaos burlentės išbandau tris išglisavimo būdus:
1. Plataus užpakalio burlentės, artimos freestyle ar freeraidams. Glisas įjungiamas galine koja spaudžiant plotą tarp kojakilpių. Lenta iššoka iš vandens ir nuvažiuoja.
2. Normalios nedidelio tūrio trumpos wave burlentės.
Glisas įjungiamas spaudžiant stiebą žemyn, prispaudžiant lentą. Tai atliekama suglaudžiant alkūnes prieš save.
3. Normalaus dydžio wave burlentės.
Glisas įjungiamas priekinę ranką paslinkus atgal tiek, kad liestų trapvirves. Tada daromi keli pumptelėjimas galine ranka. Dėl priekinės rankos pozicijos pumptelėjimo metu stiebas gauna impulsą žemyn ir prispaudžia burlentės priekį prie vandens.

Be šitų būdų dar yra paprastasis pampingas ( pumping ). Jo principas išlieka panašus į anksčiau aprašytus. Rankos turi būti beveik suglaustos. Pumpuojama judesiu link dubens žemyn (traukiant ir spaudžiant), kad priekis neatsiplėštų nuo vandens. Dirba kojos ir nugara. Burė atgal gražinama stipriai susigrupavus, nukrovus lentos galą, kad lenta nesuprastų ir visos pastangos neišeitų į vandens arimą.

Žemiau nuleistas priekis leistų lentai glisuoti pučiant silpnesniam vėjui, išvystyti didesnį greitį

Žemiau nuleistas priekis leistų lentai glisuoti pučiant silpnesniam vėjui, išvystyti didesnį greitį

Plaukimas prieš vėją
Užkilimas glisuojant wave burlente daromas panašiai kaip freeraidine – lenkiame lentą į pavėjinę pusę ir papildomai spaudžiame stiebą žemyyn (glaudžiam alkūnes). Taip įdarbinamas pavėjinis bortas, kuris veikia kaip papildomas pelekas.
Neglisuojant burlentė lenkiama į antvėjinę pusę, pilnai įdarbinamas antvėjinis bortas.
Pusę užkilimo bangose duoda darbas su banga. Į bangą pjaunamasi kaip galima aštriau prieš vėją vos ne iki sustojimo. Perkopus viršūnę burlentė paleidžiama pavėjui nuo bangos ir įgaunamas greitis kitam užkilimui. Nuplaukus iki molo galo Šventojoje taip per dešimtį bangų susirenka koks šimtas metrų papildomai.

Perdozavimas
Vėjo perdozavimas kontroliuojamas neleidžiant burės apatinei škatorinai atsiplėšti nuo lentos denio. Gūsio metu tiesiog spaudi galinę ranką apačion, kad burė nekiltų. Wave lentose burei iki denio toli, bet vistiek spaudi apačion, kad gūsio metu nesujudėtų.

Gero vėjo!
Gintas Lapėnas
LTU89