NAUJIENOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS IRKLENČIŲ ČEMPIONATAS 2020 VARŽYBŲ SKELBIMAS

(ENGLISH BELOW)

Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas

Lenktynių disciplinos

 

Varžybų nuostatai

 

 1. Organizatorius

 

1.1. Lietuvos Respublikos atvirą irklenčių čempionatą organizuoja Lietuvos bangų sporto asociacija.

1.2. Organizatorius yra pripažintas Kūno kultūros ir sporto departamento, priklauso Lietuvos tautiniam olimpiniam komitetui, Tarptautinei banglenčių asociacijai (ISA).

1.3. Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas organizuojamas pagal ISA Taisykles http://www.isasurf.org/downloads/ISA_Rulebook_7_21_16.pdf

1.4. Varžybas vykdo VšĮ „Vėjas galvoje“

1.5. Varžybų pagrindinis rėmėjas „Windport“ vandens sporto ir pramogų parkas

 

 1. Vieta ir data

 

2.1. Lietuvos Respublikos atviras irklenčių čempionatas vyks Elektrėnų ežere, Windport vandens sporto ir pramogų parke Elektrėnų ežere, Vėjų vartų g..

Koordinatės: 54.736431, 24.6809641

2.2. Varžybų data: 2020 m. rugpjūčio mėn. 22-23 d.,

 

 1. Varžybų dienotvarkė (dienotvarkė gali keistis priklausomai nuo sąlygų)

 

rugpjūčio 22 d. (šeštadienis)

3.1. 11:00 – Registracija į varžybas;

3.2. 11:30 – Varžybų atidarymas, techninis instruktažas;

3.3. 12:00 – Sprinto lenktynių startai;

3.4. 14:00 – FUN lenktynių startas;

3.5. 15:00 – Techninių lenktynių startas.

 

 

rugpjūčio 23 d. (sekmadienis)

3.6. 10:00 – techninis instruktažas;

3.7. 10:30 – Ilgos distancijos lenktynių startas;

3.8. 14:00 – Apdovanojimai, varžybų uždarymas.

 

 

 1. Registracija ir startinis mokestis

 

4.1. Registracija į varžybas vyks varžybų vietoje, nuo 11:00.

4.2. Varžybų dalyviai privalo pasirašyti registracijos formą ir sumokėti startinį mokestį varžybų vietoje.

4.3. Startiniai mokesčiai:

4.3.1. Suaugusiems – 20 EUR;

4.3.2. Nepilnamečiams – NEMOKAMAI;

 

 1. Varžybų disciplinos, įskaitos, įrangos klasės

 

5.1. Varžybų dalyviai privalo stovėti visą varžybų distanciją, naudotis vienu, vienos mentės irklu.

5.2 Varžybų disciplinos:

5.2.1. Sprintas 200 m.

5.2.2. Techninės lenktynės 3-5 km.

5.2.3. Ilga distancija12-20 km.

5.2.4. FUN lenktynės 1-2 km.

5.3. Įskaitos:

5.3.1. Atvira vyrų įskaita

5.3.2. Atvira moterų įskaita

5.3.3. Atvira aunių iki 18m.

5.4. Klasės

5.4.1. 14’ (426,72 cm) ir trumpesnės irklentės.

5.4.2. FUN – pripučiamos ir kietos plokščiadugnės irklentės iki 12’6″ ilgio.

5.5. Atskirų klasių ir įskaitų apdovanojimai vyks, jeigu susirinks bent 4 klasės ir įskaitos varžybų dalyviai.

 

 1. Apdovanojimai

 

6.1. Atviros vyrų 14’ ir Atviros moterų 14’ klasės nugalėtojai apdovanojami 2020 Lietuvos Respublikos irklenčių čempiono titulu.

6.2. Nugalėtojams įteikiami Čempionato medaliai ir pereinamasis Čempiono trofėjus:

6.2.1. Atviros vyrų 14’ , Atviros moterų 14’ ir Jaunių iki 18 m. klasės nugalėtojai (I, II, III vietos) apdovanojami Čempionato medaliais.

6.2.2. Atviros vyrų klasės Čempiono Trofėjus yra pereinamasis prizas. Pasibaigus varžybų šventei, prizas privalo būti gražintas Organizatoriui, kuris pasirūpins jog ant trofėjaus būtų išgraviruotas Čempiono vardas ir pavardė bei saugos trofėjų iki kito Lietuvos Respublikos atviro irklenčių čempionato.

6.2.3. Kitų įskaitų ir klasių nugalėtojai (I, II, III vietos) apdovanojamos diplomais.

 

 

 1. Kitos nuostatos

 

7.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti šias taisykles be išankstinio perspėjimo. Vėliausios korekcijos privalo būti atliktos 4.8 valandos prieš varžybų pirmo starto laiką.

7.2. Varžybų dalyviai prisiima pilną atsakomybę už savo dalyvavimą ir saugumą vandenyje.

7.3. Organizatorius turi teisę naudoti varžybų dalyvio pilną vardą ir pavardę, nuotraukas ir video medžiagą rinkodaros tikslais.

 

 1. Visi klausimai susiję su varžybomis turėtų būti siunčiami Facebook žinučių sistemoje arba telefonu +37069881107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lithuanian Open SUP Championship

Racing Disciplines

 

Rules and regulations

 

 1. Organizer

 

1.1. Lithuanian Open SUP Championship is organized by Lithuanian Surfing Association (Lietuvos bangų sporto asociacija).

1.2. Organizer is recognized by Lithuanian Department of Sports and Physical Education, Lithuanian National Olympic Committee, International Surfing Association.

1.3. Lithuanian Open SUP Championship is being organized following ISA Rulebook & Contest Administration Manual http://www.isasurf.org/downloads/ISA_Rulebook_7_21_16.pdf

1.4. Organizer on the spot VšĮ „Vėjas galvoje“.

1.5. General sponsor „Windport“ aquatic sports and leisure park.

 

 1. Location and date

 

2.1. Lithuanian Open SUP Championship will be held in Elektrėnai lake, Vėjo vartų str., „Windport“ aquatic sports and leisure park.

Coordinates: 54.736431, 24.6809641

2.2. Championship date: August 22-23th, 2020.

 

 1. Championship program

 

August 22,  Saturday

3.1. 11:00 – Registration;

3.2. 11:30 – Opening ceremony, technical briefing;

3.3. 12:00 – Start of sprint racing;

3.4. 14:00 – FUN racing start.

3.5. 15:00 – Start of technical racing.

 

August 23, Sunday

3.6. 10:00 – Technical briefing;

3.7. 10:30 – Start of long distance racing;

3.8. 14:00 – Award giving ceremony

 

 1. Registration and entry fee

 

4.1. All Competitors have to register on location from 9:00.

4.2. All competitors must sign registration form and pay entry fee.

4.3. Starting fees:

4.3.1. Adults – 20 EUR;

4.3.2. U18 – FREE;

 

 1. Racing diciplines, classes, divisions

 

5.1. All competitors must stand on the board upright for the entire distance, only one, single blade paddle is allowed.

5.2. Championship disciplines:

5.2.1. Sprint 200m.

5.2.2. Technical race 3-5 km.

5.2.3. Long distance race 12-20 km.

5.2.4. Fun racing 1-2 km.

5.3. Divisions:

5.3.1. Open men division

5.3.2. Open women division

5.3.3. Open youth U18 division

5.4. Classes

5.4.1. 14’ (426,72 cm) and shorter boards.

5.4.2. FUN – 12’6 (381 cm) and shorter flat bottom boards.

5.5. Separate class and division winners will be awarded if a class or division have at least 4 competitors.

 

 1. Awards

 

6.1. Open men 14’, Open women 14’ and Youth U18 class winners are awarded with 2018 Lithuanian SUP Sprint/Distance Champion title.

6.2. Winners are awarded with championship medals (permanent) and Champion (non-permanent) trophy:

6.2.1. Open men 14’ and Open women 14’ and Youth U18 class winners in Sprint, Technical and Distance (I, II, III places) are awarded with Championship medals.

6.2.2. Open men class Champion trophy is not awarded to the winner permanently. After the post-competition celebration is finished, the trophy has to be returned to the organizer who wil then engrave date, Champions name, distance and completion time on the Trophy and secure it until next Lithuanian SUP Championship.

6.2.3. Other class and division winners (I, II, III places) are awarded with diplomas.

 

 1. Miscellaneous

 

7.1. The Organizer reserve the right to amend these rules and regulations without prior notice, but latest corrections have to be done 72 hours before the first start.

7.2. Competitors take full responsibility for their participation and safety in the water.

7.3. The Organizer reserves the right to use competitors full name, photo and video material for marketing purposes.

 

 1. All questions and requests should be submitted via Facebook messaging feature or by phone +37069881107