NAUJIENOS

Dvi dienos su burlente Šventojoje pučiant šiaurės vėjui

Vargelis. Bet kiek kaifo jūra už tą vargelį atseikėja ...

Vargelis. Bet kiek kaifo jūra už tą vargelį atseikėja …

Teko buriuoti burlente dvi dienas pučiant Š – ŠV vėjams. Vėjo stiprumas skyrėsi nežymiai, bet bangos labai skyrėsi.
Abi dienas buvo gana daug burių 15-18. Beveik visi atvažiuodavo į šiaurinę pusę, o burlentes persitempdavo per upę ir buriuodavo pietinėje molo pusėje. Apsistojus pietinėje pusėje tenka truputį toliau neštis lentą iki jūros. Vanduo švarus.

Šventosios pietinio spoto vaizdas. Esant didelėms bangoms linksmiausia bangas raižyti gelbėjimo stoties linijoje. Jei bangos nedidelės, jos geresnės arčiau molo.

Šventosios pietinio spoto vaizdas. Esant didelėms bangoms linksmiausia bangas raižyti gelbėjimo stoties linijoje. Jei bangos nedidelės, jos geresnės arčiau molo.

Pirma diena
Stiprus vėjas, didelės bangos, nežmoniška srovė.
Burės 4,7-4,0.
Bangos kilo ir didėjo visą dieną ir apie 16-17 val. susiformavo puikūs statūs kalnai einantys link gelbėjimo stoties. Stipri srovė ištempdavo atstumus tarp bangų. Pasaka.

Laukinis bangų rinkinys, dar neištemptas, bet labai stačių bangų.

Laukinis bangų rinkinys, dar neištemptas, bet labai stačių bangų.

Srovė buvo kaip reta stipri. Pasitraukus 100 metrų nuo tilto ji buvo arši, gerokai stipresnė negu patvinusioje Neryje.
Aš buriavau arčiau tilto. Išplaukiant aštrūs tramplinai leisdavo kelis kartus stryktelėti ir apsiversti. Grįžtant į krantą galima buvo rinktis tų pačių stačių tramplinų raižymą arba pasileisti žemyn link gelbėjimo stoties ir sklandžiai raižyti 1,5-2m ilgas bangas. Bangos užtekdavo  penkiems ir daugiau užkirtimams.
Naudojau dvi burlentes. Stubby88 ir Quad82. Ant labai geros bangos džiugino quadas, siaura jo uodega leidžia labai čaižiai užkirsti. Stubis dirbo ant visų bangų. Esant stipriam vėjui teko žeminti giko aukštį ir stovėseną, kuri kažkuo priminė plačią ir žemą stovėseną raižant bangas irklente.

Labai stačios bangos pačios išmesdavo į orą.

Labai stačios bangos pačios išmesdavo į orą.

Antra diena
Stiprus vėjas, bangos vidutinės, srovės nebuvo.
Burės apie 4,7
Visus apgavo pirmosios dienos patirtis. Bangos gražios, bet niekaip neiškilo iki pirmosios dieno aukščio, Buriuojant gelbėjimo stoties linijoje jos apgaulingai kildavo ir neiškildavo. Gražūs, statūs ilgai besivyniojantys kalneliai slinkdavo arčiau molo, šuolių zonoje.

Antrą dieną šuolių ir raižymo zona sutapo. Kuo arčiau tilto, tuo statesnės bangos.

Antrą dieną šuolių ir raižymo zona sutapo. Kuo arčiau tilto, tuo statesnės bangos.

Kuo patiko buriavimas pučiant Š-ŠV?
Patiko labai statūs tramplinai. Jie formuojasi dėl gerokai statesnių dugno perkritimų negu šiaurinėje pusėje. Banga tiesiog sviedžia į viršų, nereikia apie nieką galvoti. Išmeta, susigrupuoji ir persivertimas įvyksta savaime. Šiaurinėje pusėje šuoliui tenka gaudyti kišenę, o čia tinka beveik visas bangos ilgis.
Patiko atgaivinti vartymosi dešiniuoju halzu įgūdžius. Puiki kryptis mokytis šuolių ir vartymosi.

Galerijos:
1 diena
2 diena

Gero vėjo!
Gintas Lapėnas
LTU 89